Showing 1–12 of 113 results

“Ngắm nhìn một vị Phật thì công đức sánh ngang với việc cúng dường 10.000 vị tăng trong một buổi sáng.”

Cầu mong cho bất kì ai ngắm nhìn những bức tranh Phật này đều phát khởi lòng sùng mộ chân chính, gặp được các duyên lành dẫn đến giàu có, hạnh phúc và bình an!

Tranh Phật phù hợp treo tường phòng khách, phòng thờ, phòng làm việc…

>>> Xem ngay 100+ mẫu tranh Phật treo tường đẹp dưới đây:

1,650,000 
Mua ngay
560,000 1,760,000 
Mua ngay
290,000 900,000 
Mua ngay
290,000 900,000 
Mua ngay
290,000 900,000 
Mua ngay
290,000 900,000 
Mua ngay