Hiển thị một kết quả duy nhất

160,000 750,000 
1,150,000 1,750,000 
1,250,000 2,000,000 
160,000 750,000 
190,000 900,000 
190,000 550,000