Bộ nhẫn và mặt dây chuyền khắc thần chú Om mani padme hum – 6 trí tuệ chuyển hóa để hạnh phúc

350,000 380,000 

Om Mani Padma Hum là câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là câu thần chú chứa đựng năng lực gia trì của trí tuệ và tình thương của Ngài.

Xóa
Bộ nhẫn và mặt dây chuyền khắc thần chú Om mani padme hum – 6 trí tuệ chuyển hóa để hạnh phúc
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì