Nhẫn hoa sen đính đá – Đóa hoa công đức dâng người

3,680,000 

Ờ thành Xá Vệ, Khi đức Phật gặp người gánh phân đã độ cho ông, và với sự tinh tấn tu hành, chưa đầy một tuần, ông đã chứng quả A La Hán. Vua trong nước đó ngạc nhiên vô cùng và hỏi tại sao?

Xóa
Nhẫn hoa sen đính đá – Đóa hoa công đức dâng người
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì