Nhẫn đeo ngón trỏ chữ Om – Ngón tay chỉ về trí tuệ, hạnh phúc vô điều kiện

490,000 

OM được xem là tượng trưng của cả hai: SẮC & ÂM.

Nhẫn đeo ngón trỏ chữ Om – Ngón tay chỉ về trí tuệ, hạnh phúc vô điều kiện

490,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì