Mặt dây chuyền trụ khắc Om mani padme hum – Chặt đứt vô minh, khai mở trí tuệ và bình an

320,000 

Thần chú Om Mani Padme Hum là hiển lộ của ngôn ngữ và năng lực trí tuệ của tất cả chư Phật. Nó là một phương tiện để bảo vệ tâm khỏi những niệm tưởng mê lầm, chặt đứt vô minh và khai mở trí tuệ.

Mặt dây chuyền trụ khắc Om mani padme hum – Chặt đứt vô minh, khai mở trí tuệ và bình an

320,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì