Mặt dây chuyền chủng tự Om – dấu chấm vượt thoát mọi ngăn ngại và thành tựu

350,000 

Các thế kỷ kinh sách tôn giáo cũ của Ấn Độ giáo xác định Om là nguồn gốc và bản chất của sự hiện hữu của toàn bộ vũ trụ. Nó đứng đầu trong rất nhiều các câu thần chú quý báu như: Om Mani Padme Hum (thần chú của đức Quán Thế Âm Bồ Tát), Oṃ A Ra Pa Tsa Na Dhīḥ (thần chú của đức văn thù), Om benza sato hum (thần chú của đức Kim cương Tát đoả)… vv

Mặt dây chuyền chủng tự Om – dấu chấm vượt thoát mọi ngăn ngại và thành tựu

350,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì