Khuyên tai chữ Om bạc – Trí tuệ sáng tỏ và hạnh phúc chân thật

350,000 

Chữ OM đã trở thành một trong các biểu tượng quan trọng của phái Du già: khi nó thoát ly thuật thần bí, hay thoát khỏi các lối suy luận triết lý của tư tưởng trước đây. Nó biến thành một phương tiện thiết yếu trong sự thực hành thiền định để đạt được trí tuệ và hạnh phúc chân thật.

Khuyên tai chữ Om bạc – Trí tuệ sáng tỏ và hạnh phúc chân thật

350,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì